| Печать |

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Лавриненко С.Г.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.06.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сiлур"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16
4. Код за ЄДРПОУ
26209430
5. Міжміський код та телефон, факс
048 711 - 17 - 17 048 711 - 17 - 17
6. Електронна поштова адреса
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.06.2014
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.stalkanatsilur.com.ua в мережі Інтернет 27.06.2014
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.06.2014 обрано Голова наглядової ради Немировський Володимир Леонiдович
0.143
Зміст інформації:
27.06.2014р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство) вiдповiдно до П.10.6. статуту товариства було обрано Голову наглядової ради - Немировського Володимира Леонiдовича. Обрання нового голови Наглядової ради товариства пов'язане iз переобранням загальними зборами акцiонерiв 25.06.2014р. повного складу Наглядової ради товариства. 
З 03.03.2014 р. по 06.05.2014р. Немировський Володимир Леонiдович працював на посадi голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї. До 03.03.2014р. обiймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" .
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 
| Печать |

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Лавриненко С.Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.06.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробниче Об'єднання "Стальканат-Сiлур"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16

4. Код за ЄДРПОУ

26209430

5. Міжміський код та телефон, факс

048 711-17-17 048 711-17-17

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.06.2014

(дата)

2. Повідомлення

01.07.2014

опубліковано у

Бюллетень.Цінні папери України. № 119

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

stalkanatsilur.com.ua

в мережі Інтернет

26.06.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.06.2014

обрано

член Наглядової ради

Цимбалюк Максим Вiкторович

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), що відбулися 25.06.2014р., прийнято рiшення про переобрання Цимбалюка М.В. до складу Наглядової ради товариства на посаду  члена Наглядової ради, дане рiшенняприйнято вiдповiдно до положень статуту товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на посаду - 3 роки. 
До призначення на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" Цимбалюк М.В.
обiймав посаду В.о. Голови Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" з 14.04.2014р. по 25.06.2014р.
з 04.06.2010р. по 14.04.2014р. обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"
до 03.06.2010р. працював Генеральним директором Всеукраїнської страхової компанiї «Народна».
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

25.06.2014

обрано

член Наглядової ради

Немровський Володимир Леонiдович

0.143

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(надалi - Товариство), що вiдбулися 25.06.2014р. прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Немировського Володимира Леонiдовича. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до положень статуту товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на посаду - 3 роки. 
З 03.03.2014 р. по 06.05.2014р. Немировський Володимир Леонiдович працював на посадi голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї.
До 03.03.2014р. обiймав посаду голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" 
на протязi 7 рокiв та 8 мiс.
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

25.06.2014

обрано

член Наглядової ради

Дубович Вiталiй Анатолiйович

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(надалi - Товариство), що вiдбулися 25.06.2014р. прийнято рiшення про переобрання членом Наглядової ради Товариства Дубовича Вiталiя Анатолiйовича. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до положень статуту товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на посаду - 3 роки. 
З 27.04.2012 р. по теперiшний час обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
До 27.04.2012р. працював начальником казначейства в ПАТ "IнГЗК".
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 


 
| Печать |

ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» предлагает к реализации комплектующие для производства строп:

-втулка ALUMINIUM SLEEVE OVAL, DIN3093 в ассортименте от 8мм до 50мм

-звено соединительное с дополнительным овалом GRADE 80 MASTER LINK ASSEMBLY, TYPE A-346, RED в ассортименте

-звено соединительное GRADE 80 MASTER LINK, TYPE A-343, RED в ассортименте

-звено соединительное GRADE 80 CONNECTING LINK, EUROPEAN TYPE, RED в ассортименте

-коуши DIN6899 B TYPE WIRE ROPE THIMBLE, GALV. в ассортименте

-крюки чалочные EYE HOOK, TYPE 320A    в ассортименте

 

 

По вопросам приобретения комплектующих просьба обращаться в представительства ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» :

> г. Днепропетровск ,ул. Рабочая, д.23В , тел. (562) 31-26-55,  тел:050 3914534
> г. Кривой Рог, ул Юношеская 11б тел 050 3926868; факс (56)4018664; тел. (56)4018422
> г. Киев , Проспект победы 53 ; тел:050 3906855;тел (44) 2245502;факс(44) 2245503
> г. Харцызск , ул.Филатова 9 тел:050 4955701, (6257)78471
> г.Одесса ул.Водопроводная 16; тел:050 3906862, тел. (48)718-98-48
> г.Запорожье ул.Ферросплавная 38 , тел:050 3330391, тел. (61)213-61-09
> Харьковская обл.,г.Харьков,пр-т Победы, 55Е тел:050 3331161, тел. (57) 765-00-17

Ознакомиться с наличием комплектующих для производства строп можно здесь.


 
| Печать |
14.04.2013р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" було прийнято рiшення призначити члена Наглядової ради Цимбалюка М.В. виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради Товариства. Дане рiшення було прийнято у зв'язку з припиненням повноважень Голови Наглядової ради Немировського В.Л.
До призначення на посаду виконуючого обов'язки голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" Цимбалюк М.В. обiймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (з 04.06.2010р.). До 03.06.2010р. працював Генеральним директором Всеукраїнської страхової компанiї «Народна».
Строк призначення на посаду виконуючого обов'язки не визначено.
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливі та посадовi злочини - вiдсутнi.
 
| Печать |
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР», (далі - Товариство, ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства (далі - Загальні збори) на "18" квітня 2014 р. о 1200 год. за місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна 16, у приміщенні актового залу Товариства (2 поверх), кімната № 23.
Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 1115 до 1155 у день та за місцем проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 14.04.2014 р.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні актового залу Товариства , 2 поверх, кімната № 23, у вівторок та середу з 14.00 до 16.00, в день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Наглядової ради Цимбалюк Максим Вікторович. Телефон для довідок 7190533.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Наглядової ради Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
6. Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2014 р.
7. Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. 
8. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
9. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний(2013р.) та попередній період(2012р.) відповідно (тис.грн.):

 

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

587361

618528

Основні засоби

394218

432210

Довгострокові фінансові інвестиції

38472

492

Запаси

54595

60368

Сумарна дебіторська заборгованість

82266

94222

Грошові кошти та їх еквіваленти

1842

19230

Нерозподілений прибуток

-127023

-169641

Власний капітал

164429

159425

Статутний капітал

25765

25665

Довгострокові зобов'язання

145953

200013

Поточні зобов'язання

276979

259090

Чистий прибуток (збиток)

52898

20758

Середньорічна кількість акцій (шт.)

102 659 863

102 635 863

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2874

2866


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая > Последняя >>

Страница 5 из 9
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
белый черный